SENIOR PARK v Rohovciach

Vitajte
na stránke zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia SENIOR PARK, ktoré sa nachádza v areáli historického kaštieľa a parku v Rohovciach.

SENIOR PARK v Rohovciach
je neverejným súkromným poskytovateľom sociálnych služieb a ponúka sociálne služby v Zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení. Zámerom nášho zariadenia je vytvoriť ojedinelý priestor pre dlhodobé poskytovanie komplexných sociálnych služieb našim klientom v krásnom prostredí historického kaštieľa, nových objektov a priľahlého parku.

 

Dôležité je udržiavanie rodinných väzieb
V kolobehu života získavame a strácame. Priateľov, životného partnera, naše schopnosti, silu, a kompetencie, ktoré časom úročíme a delíme sa o ne so svojimi blízkymi a rodinou. Čas nám prinesie šedivý vlas, a tak ako sme v plnosti síl všetko získavali a tvorili, postupne už naše svaly nemajú tú pružnosť a naše rozhodnutia nie sú také pohotové.

Jeseň života môže znamenať pokoj v záhrade, radosť z vnúčat, ale aj stratu životného partnera, síl a pribúdajúce zdravotné ťažkosti. 
 
Závislosť od pomoci druhých
Starší vek dovoľuje obzrieť sa späť, získať nadhľad, prežívať spokojnosť so svojim prežitým životom, alebo naopak smútok z jeho nenaplnených možností. „Kvalita života je v staršom veku posudzovaná najmä dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, keďže sa násobia zdravotné problémy. Menšia mobilita v staršom veku, či psychické problémy, môžu stupňovať závislosť od pomoci druhých, najčastejšie rodiny, alebo opatrovateľa. Zníženie pohyblivosti tiež prináša pokles sociálnych kontaktov a väčšiu izoláciu,“ hovorí Mgr. Klaudia Trojanová, klinická psychologička. Niekedy podľa jej slov choroba človeka oslabí natoľko, že si vyžaduje stálu zdravotnícku starostlivosť a vtedy rodina stojí pred závažným rozhodnutím, ako sa postarať čo najlepšie. Na Slovensku existujú viaceré možnosti inštitucionálnej starostlivosti, ktoré rodina často berie skôr ako krajné riešenie a  využije ich viac v prípadoch závažnejších zdravotných ťažkostí, ako sú napr. Alzheimerova demencia a pod. 
 
Boj z vlastným vnútrom
Rozhodnutie či využiť služby inštitucionálnej starostlivosti pre svojho starého rodiča je vždy ťažké. Kdesi vo vnútri prežívame potrebu postarať sa osobne, na druhej strane to niekedy nie je v možnostiach rodiny. „Niekedy práve progregujúca demencia prináša do rodinných vzťahov napätie, frustráciu, podozrievavosť, čo vyčerpá emocionálne zdroje opatrujúceho príbuzného a urýchli rozhodnutie k hľadaniu aj inej starostlivosti. Môžu sa objaviť výčitky, pocity viny, že sme starostlivosť nezvádli sami,“ konštatuje psychologička. Nech sa už rozhodneme akokoľvek, nemali by sme vyčleniť z rozhodovania samotného seniora a to v prípade, že jeho schopnosť rozhodovania o sebe nie je narušená.  Jeho súhlas s inou formou starostlivosti pomáha následne lepšej adaptácií v novom prostredí. Rovnako je dôležité rešpektovať jeho potrebu súkromia a kontinuity udržiavania rodinných väzieb. Kontakt s rodinou tak zostáva naďalej dôležitou súčasťou a hodnotou v živote seniora. 
 
Informácie o starostlivosti
Rozhodovanie je jednoduchšie, ak máme dostatok informácií. Môžeme si zariadenie overiť napríklad osobnou návštevou, rozhovorom s personálom alebo aj jeho obyvateľmi – seniormi,“ hovorí K. Trojanová. Kompletnú starostlivosť, vrátane zdravotnej, poskytuje Senior Park v Rohovciach. Nachádza sa blízko hlavného mesta a predsa ďaleko od civilizácie v obkolesení stromov a nádhernej prírody v areáli zámockého parku. K jeho veľkým prednostiam patrí blízkosť k Bratislave a tiež fakt, že sa svojim prostredím, rozsahom a kvalitou služieb plne vyrovná konkurečným zariadeniam vo vyspelých krajinách, pričom ceny sú prispôsobené nášmu trhu a pohybujú sa v rozsahu od 450 do 550 euro za mesiac. 
 
Zabezpečenie psychickej a fyzickej pohody
K potrebám každého z nás a to aj v neskorom veku patrí potreba citovej istoty a bezpečia, potreba orientácie, stimulácie a sebarealizácie. „Kontakt s blízkymi, teda dostupnosť inštitúcie, jej vybavenie, priestorové kvality a primeraná podnetnosť v zmysle „ani málo ani príliš“, s podporou aktivity seniorov, môžu byť veľmi prínosné pre zabezpečenie potrebnej psychickej pohody spolu s dostupnou ošetrovateľskou starostllivosťou pre dôstojnú a spokojnú jeseň života,“ dodáva K. Trojanová, klinická psychologička. V Senior Park Rohovce sa o 120 klientov stará 60 členný profesionálny tím, čo tiež svedčí o jeho vysokej profesionalite a osobnom prístupe.
 www.seniorpark.sk 

Pomoc pri odkázanosti
Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné a vľúdne zdravotné sestry a opatrovateľky.

 

Novinky

Kontaktná osoba v Bratislave

Od 1. augusta 2013 je Vám k dispozícií kontaktná osoba v Bratislave na Sabinovskej 8. Zatelefonujte pani Alene Valášikovej na číslo 0915 906 249 a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť.  Radi Vám pomôžeme s procesom vybavovania žiadostí a poskytneme všetky potrebné informácie o našom zariadení.

Darujte nám 2% z dane

Na stiahnutie 

Pripravujeme ihrisko na Pétanque

Francúzska spoločenská hra, ktorej začiatky siahajú až do staroveku, bude onedlho prístupná aj v našom zariadení. V súčasnosti prebiehajú finálne práce prípravy ihriska.

Minizoo u nás

Pri návšteve svojich najbližších a prechádzke po našej nádhernej záhrade, navštívte aj naše minizoo, ktoré sa tam nachádza. Okrem vzácnych druhov holubov si v minizoo pyšne vykračuje aj nádherný pestrofarebný páv, ktorý o sebe dáva vedieť aj svojim  typickým zvukom.